Wspomagamy biznes w tworzeniu strategii odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility – CSR). Prowadziliśmy:

  • badania terenowe oraz współpracę w zakresie wypracowania strategii CSR dla klientów z branży farmaceutycznej, ubezpieczeniowej, FMCG (z firmą GoodBrand sp. z o.o.);
  • nadzór nad badaniami oraz współpracę przy raporcie „CSR w Polsce – menedżerowie/menedżerki 500, lider/liderka CSR", (z firmą GoodBrand sp. z o.o. i Forum Odpowiedzialnego Biznesu).