Dr hab. Magdalena Dudkiewicz

  • doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii;
  • adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;
  • badaczka, dydaktyk i szkoleniowiec w zakresie pracy socjalnej, działań obywatelskich, społeczności lokalnych, animacji kultury, społecznego PR oraz realizacji projektów badawczych;
  • członek zespołu „Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza”;
  • sekretarz redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor - https://kwartalnik3sektor.pl/pl/;
  • ekspert organizacji pozarządowych: Instytutu Spraw Publicznych (m.in. w ramach projektów Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej i Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych), Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (członek zespołu redakcyjnego dokumentu strategicznego III Sektor dla Polski), Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (członek komisji ekspertów programu Równać Szanse), Fundacji Obserwatorium (nadzór metodologiczny, udział w badaniach, recenzowanie publikacji), Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (Laboratorium Innowacji Społecznej LIS);
  • współpracowała także z Collegium Civitas, Fundacją Wspomagania Wsi,  Fundacją Fundusz Współpracy, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją im. Stefana Batorego, stowarzyszeniem KLON-JAWOR, Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, Fundacją Bank Żywności, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Polonia Nova w Budapeszcie, Amerykańską Agencją USAID, Uniwersytetem Powszechnym w Teremiskach im. Jana Józefa Lipskiego.