Metody pracy „szyjemy na miarę”, tworząc niezbędne zespoły i oprzyrządowanie do każdego projektu.

Metody zbierania i analizy danych dostosowujemy do celów każdego badania, dbając o ich rzetelność naukową i użyteczność dla Klienta. Naszym głównym celem jest formułowanie pozwalających podejmować decyzje wniosków i rekomendacji. Nie zatrudniamy pracowników na stałe, nie tworzymy infrastruktury badawczej – jesteśmy ekspertami, którzy analizują dane z m.in. wykorzystaniem nowoczesnych metod semantycznych i prezentują je w postaci aplikowalnych rozwiązań. W razie potrzeby dane zbieramy zatrudniając ad hoc dodatkowych ekspertów lub wynajmując niezbędne usługi na rynku badawczym.

Metody i techniki najczęściej wykorzystywane w naszych działaniach:

  • tworzenie całościowych koncepcji badawczych;
  • studia przypadku – obejmujące działalność np. danej jednostki samorządu terytorialnego (np. przy realizacji wybranego projektu) lub organizacji pozarządowej;
  • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) o zróżnicowanej strukturze;
  • dyskusje grupowe – zarówno prowadzone klasyczną metodą fokusową, jak i z wykorzystaniem metody dokumentarnej;
  • panele eksperckie;
  • zróżnicowane metody i techniki ilościowe – od zaplanowania próby i jej doboru, przez realizację terenową po zaawansowane techniki analizy danych ilościowych;
  • analizy semantyczne w tym pola semantycznego kluczowych pojęć wraz z określeniem temperatur emocjonalnych, analiza metafor, inwentarze ja-my-oni.