Marek Dudkiewicz
  • psycholog społeczny i socjolog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w planowaniu, realizacji, analizie i raportowaniu badań ilościowych i jakościowych – zarówno marketingowych, jak i społecznych;
  • zarządzał złożonymi projektami badawczymi, prowadził konsulting badawczy i metodologiczny, opracowywał rekomendacje;
  • ma doświadczenie w pracy w projektach systemowych jako ekspert Instytutu Spraw Publicznych;
  • realizował projekty ewaluacyjne;
  • analizował strategiczne potrzeby interesariuszy w projektach z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie;
  • ma doświadczenie biznesowe - przed rokiem 2010 był dyrektorem, menedżerem w kilku polskich i międzynarodowych agencjach badania rynku i opinii (m.in. Synovate, Pentor, w latach 90-tych Demoskop). Zarządzał działami ilościowymi liczącymi od 5 do ponad 20 pracowników, pracował dla największych klientów zagranicznych i polskich (np. Coca-Cola, Polkomtel, TPSA – obecnie Orange, Cadbury Wedel, Danone, AmRest, Telewizja Polska, Bertelsmann Media);
  • był członkiem organów wybieralnych Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i Zarządu).